Γερμανικά » Τουρκικά

Μεταφράσεις για „Strafprozess“ στο λεξικό Γερμανικά » Τουρκικά (Μετάβαση προς Τουρκικά » Γερμανικά)

Strafprozess ΟΥΣ m

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文