Γερμανικά » Τουρκικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: war , Zar , gar , Bar , bar , rar , ca. , Narr , zwar , Star , klar , Saar , Paar , Haar και paar

ca. ΕΠΊΡ

ca. συντομογραφία: circa:

ca.

Βλέπε και: circa

rar ΕΠΊΘ

1. rar (selten):

rar
rar

2. rar (knapp):

rar
rar

Bar ΟΥΣ f

1. Bar (Ausschank):

Bar
Bar
bar

2. Bar (Nachtlokal):

Bar
Bar
bar

I . gar ΕΠΊΘ (Speise)

II . gar ΕΠΊΡ

Zar ΟΥΣ m

war ΡΉΜΑ intr

war → sein:

Βλέπε και: sein(e) , sein

sein(e) PRON

paar ΕΠΊΘ

Paar ΟΥΣ nt (Sachen, Personen, Tiere)

Saar ΟΥΣ f (Fluss)

I . klar ΕΠΊΘ

1. klar (hell):

2. klar (Wetter, Himmel):

3. klar (Flüssigkeit):

4. klar (offenbar):

5. klar (Aussage):

net

II . klar ΕΠΊΡ

Star1 ΟΥΣ m (Vogel)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文