Γερμανικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „Millionen“ στο λεξικό Γερμανικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Γερμανικά)

Million <-en> [mɪˈljoːn] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文