Γερμανικά » Πορτογαλικά

Μεταφράσεις για „ums“ στο λεξικό Γερμανικά » Πορτογαλικά (Μετάβαση προς Πορτογαλικά » Γερμανικά)

ums [ʊms]

ums = um das, um:

Βλέπε και: um

I . um [ʊm] PRAEP +akk

2. um (Zeitangabe):

um
a

3. um (ungefähr):

um ... (herum)
por
um ... (herum)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文