Γερμανικά » Πορτογαλικά

Μεταφράσεις για „springt“ στο λεξικό Γερμανικά » Πορτογαλικά (Μετάβαση προς Πορτογαλικά » Γερμανικά)

springen <springt, sprang, gesprungen> [ˈʃprɪŋən] ΡΉΜΑ intr +sein

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文