Γερμανικά » Πολωνικά

I . kọmmen <kommt, kam, gekommen> [ˈkɔmən] ΡΉΜΑ intr +sein

13. kommen (Zeit finden):

25. kommen fam (Orgasmus haben):

28. kommen (verlieren):

31. kommen (verstärkend) fam:

komm, lass das! [o. ach komm!]
daj spokój! fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文