Γερμανικά » Πολωνικά

I . si̱e̱2 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. pers pl, nom

1. sie (männliche Personen):

sie
oni
[oni] idą!

I . i̱hr, i̱hre, i̱hr1 [iːɐ̯, iːrə, iːɐ̯] ΑΝΤΩΝ poss von sie adjektivisch

2. ihr, ihre, ihr (üblich):

II . i̱hr, i̱hre, i̱hr1 [iːɐ̯, iːrə, iːɐ̯] ΑΝΤΩΝ poss

Βλέπε και: sie , sie

I . si̱e̱2 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. pers pl, nom

1. sie (männliche Personen):

sie
oni
[oni] idą!

I . i̱hr, i̱hre, i̱hr2 [iːɐ̯, iːrə, iːɐ̯] ΑΝΤΩΝ poss von sie adjektivisch

1. ihr, ihre, ihr (vor einem Substantiv):

2. ihr, ihre, ihr (üblich):

II . i̱hr, i̱hre, i̱hr2 [iːɐ̯, iːrə, iːɐ̯] ΑΝΤΩΝ poss

Βλέπε και: sie , sie

I . si̱e̱2 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. pers pl, nom

1. sie (männliche Personen):

sie
oni
[oni] idą!

Βλέπε και: Sie , Sie , Sie

Si̱e̱3 <‑, ‑s> [ziː] ΟΥΣ f fam

1. Sie (weibliche Person):

pani f

2. Sie (weibliches Tier):

Si̱e̱2 <‑, ‑s> [ziː] ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文