Μεταφράσεις για „Zwecke“ στο λεξικό Γερμανικά » Πολωνικά (Μετάβαση προς Πολωνικά » Γερμανικά)

1. Zweck (Ziel):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文