Γερμανικά » Πολωνικά

Sa̱u̱1 <‑, Säue> [zaʊ, pl: ˈzɔɪə] ΟΥΣ f

2. Sau pej vulg (schmutziger Mensch):

Sau
brudas m fam
ty [stary] brudasie! fam

3. Sau pej vulg (gemeiner Mensch):

Sau
świnia f pej fam

Sa̱u̱2 <‑, ‑en> ΟΥΣ f (weibliches Wildschwein)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文