Γερμανικά » Πολωνικά

Μεταφράσεις για „Saiten“ στο λεξικό Γερμανικά » Πολωνικά (Μετάβαση προς Πολωνικά » Γερμανικά)

Sa̱i̱te <‑, ‑n> [ˈzaɪtə] ΟΥΣ f

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文