Γερμανικά » Ιταλικά

Βλέπε και: Es

Es , es [ɛs] <-, -> ΟΥΣ nt MUS

Es , es [ɛs] <-, -> ΟΥΣ nt MUS

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文