Μεταφράσεις για „das“ στο λεξικό Γερμανικά » Ιταλικά (Μετάβαση προς Ιταλικά » Γερμανικά)

Βλέπε και: welche(r, s) , S , der

welche(r, s)
welche(r, s) (in Ausrufen)
der
der
der
der
der (pl)
der (pl)
der (pl)

der → diese(r, s), → jene(r, s), → derjenige

Βλέπε και: jene(r, s) , diese(r, s) , derjenige

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文