Γερμανικά » Ιταλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: Ballettänzer , Dilettant και Balletttänzer

BallettänzerALT(in) ΟΥΣ m(f)

Ballettänzer → Balletttänzer

Βλέπε και: Balletttänzer

BalletttänzerRR(in) ΟΥΣ m(f)

Dilettant(in) <-en, -en; -, -nen> [dilɛˈtant] ΟΥΣ m(f)

BalletttänzerRR(in) ΟΥΣ m(f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文