Γερμανικά » Ιταλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: Wassermelone , Wassermann , Maserung και Harmonie

Wassermelone ΟΥΣ f

Wassermann ΟΥΣ m ASTR

Harmonie <-, -n> [harmoˈni:] ΟΥΣ f

Maserung <-, -en> ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文