Γερμανικά » Ιταλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: Variation , Geriatrie και adriatisch

Variation <-, -en> [variaˈʦi̯o:n] ΟΥΣ f

Geriatrie <-> [geriaˈtri:] ΟΥΣ f kein Pl

adriatisch [adriˈa:tɪʃ] ΕΠΊΘ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文