Γερμανικά » Ιταλικά

Rom1 [ro:m] ΟΥΣ nt (Hauptstadt Italiens)

Rom
Roma f

Rom2 <-, -a> [rɔm] ΟΥΣ m (Zigeuner)

Rom
rom mf

ROM <-(s), -(s)> [rɔm] ΟΥΣ nt

ROM συντομογραφία: read-only memory INFORM

ROM
ROM f

CD-ROM <-, -s> [ʦe:ˈde:rɔm] ΟΥΣ f INFORM

CD-ROM-Brenner <-s, -> ΟΥΣ m INFORM

CD-ROM-Laufwerk ΟΥΣ nt INFORM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文