Γερμανικά » Ιταλικά

Μεταφράσεις για „Kuchen“ στο λεξικό Γερμανικά » Ιταλικά (Μετάβαση προς Ιταλικά » Γερμανικά)

Kuchen <-s, -> [ˈku:xən] ΟΥΣ m

1. Kuchen (Gebäck):

dolce m
torta f

2. Kuchen meist pl (Kleingebäck):

paste f pl

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文