Γερμανικά » Ιταλικά

Μεταφράσεις για „Gesetzes“ στο λεξικό Γερμανικά » Ιταλικά (Μετάβαση προς Ιταλικά » Γερμανικά)

Gesetz <-es, -e> [gəˈzɛʦ] ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文