Γερμανικά » Ισπανικά

sie [zi:] ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΤΩΝ

I . es [ɛs] ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΤΩΝ 3. sg nt

sie [zi:] ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΤΩΝ

In-sich-Prozess <-es, -e> ΟΥΣ m

In-sich-Geschäft <-(e)s, -e> ΟΥΣ nt JUR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文