Γερμανικά » Ισπανικά

sagen [ˈza:gən] ΡΉΜΑ trans

lo que iba a decir...
sagen wir mal ...
digamos...
sag mal, ...
di(me)...
por no decir...
otra cosa,...
wem sagst du das! fam
sag, was du willst fam
das eine sage ich dir, ... fam
sag bloß! fam
na, wer sagt's denn! fam

I . sägen [ˈzɛ:gən] ΡΉΜΑ trans

II . sägen [ˈzɛ:gən] ΡΉΜΑ intr fam (schnarchen)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文