Γερμανικά » Ισπανικά

oder [ˈo:dɐ] ΣΎΝΔΕΣ

Oder <-> ΟΥΣ f

ODER-Verknüpfung <-, -en> ΟΥΣ f INFOR

Geld- oder Wertzeichenfälschung <-, -en> ΟΥΣ f JUR

Oder-Neiße-Linie <-> ΟΥΣ f

o ... o, o bien ... o bien

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文