Γερμανικά » Ισπανικά

mir ich

mir
wie du mir, so ich dir prov

Βλέπε και: ich

ich 1. sg:

ich
wer ist da? — ich bin's

ich 1. sg:

ich
wer ist da? — ich bin's

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文