Γερμανικά » Ισπανικά

den ART_DEF ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

den akk von der dat von pl, die, der, die, das

Βλέπε και: die , der, die, das , der , das

die [di(:)] ART_DEF ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

die → der, die, das

I . der, die, das <die> [de:ɐ, di:, das] ART_DEF

der, die, das
el m
der, die, das
la f
los m pl
las f pl

der ART_DEF ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

der gen/dat von die gen von pl, die, der, die, das

das [das] ART_DEF ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

das → der, die, das

der ART_DEF ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

der gen/dat von die gen von pl, die, der, die, das

Den Haag <- -s> ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文