Γερμανικά » Ισπανικά

bringen <bringt, brachte, gebracht> [ˈbrɪŋən] ΡΉΜΑ trans

1. bringen:

zustande bringen, zu Stande bringen [-ˈ--] ΡΉΜΑ trans

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文