Μεταφράσεις για „bravosidad“ στο λεξικό Γερμανικά » Ισπανικά (Μετάβαση προς Ισπανικά » Γερμανικά)

Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: bravo και bravourös

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文