Γερμανικά » Ισπανικά

aufs [aʊfs] fam

aufs = auf das, auf

Βλέπε και: auf

III . auf [aʊf] ΕΠΊΡ

2. auf fam (nicht im Bett):

3. auf fam (offen, geöffnet):

auf

4. auf (aufwärts):

auf
auf!

III . auf [aʊf] ΕΠΊΡ

2. auf fam (nicht im Bett):

3. auf fam (offen, geöffnet):

auf

4. auf (aufwärts):

auf
auf!

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文