Μεταφράσεις για „Falle“ στο λεξικό Γερμανικά » Ισπανικά (Μετάβαση προς Ισπανικά » Γερμανικά)

1. Falle (Hinterhalt, Fanggerät):

1. Fall (Umstand) a. MED, LING:

für den Fall, dass ...
Fall a. PHYS
zu Fall kommen geh
zu Fall kommen fig
er hat ihn zu Fall gebracht geh fig

1. fallen (hinabfallen, sich stürzen) a. MILIT:

3. fallen (sich richten, treffen):

Fall a. PHYS
zu Fall kommen geh
zu Fall kommen fig
er hat ihn zu Fall gebracht geh fig

1. Fall (Umstand) a. MED, LING:

für den Fall, dass ...

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文