Γερμανικά » Ισπανικά

Acht1 <-, -en> [axt] ΟΥΣ f (Zahl)

achtALT2

acht → Acht² 1.

Βλέπε και: Acht , Acht

Acht1 <-, -en> [axt] ΟΥΣ f (Zahl)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文