Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „welche“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

I . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΕΡΩΤΗΜ ΑΝΤΩΝ

II . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] PRON_REL

III . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΑΌΡΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝ (manche, einige)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文