Μεταφράσεις για „hohe“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

1. Höhe (räumlich, von Betrag) GEOG:

1. hoch (räumlich, Temperatur, Preis, Ton):

das ist 3 m hoch

2. hoch (Zahl, Betrag, Bedeutung):

das ist mir zu hoch umg

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文