Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „deine“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

dein(e) [daɪn(ə)] ΚΤΗΤ ΑΝΤΩΝ adjektivisch

deine(r, s) [ˈdaɪnə, -nɐ, -nəs] ΚΤΗΤ ΑΝΤΩΝ substantivisch

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文