Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „brave heart“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

brav [braːf] ΕΠΊΘ

1. brav (gehorsam):

2. brav (tapfer):

3. brav (rechtschaffen):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文