Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „aufraumen“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

I . auf|räumen VERB trans

1. aufräumen (Zimmer, Schreibtisch):

2. aufräumen (Gegenstände):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文