Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „Lehrer“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

Lehrer <-s, -> SUBST m

1. Lehrer (Unterstufe):

2. Lehrer (Oberstufe, Erwachsenenbildung):

3. Lehrer (für Sport, Musik, Fremdsprachen):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文