Γερμανικά » Ελληνικά

Euro <-(s), -(s)> [ˈɔɪro] SUBST m

Euro-Devisen SUBST f pl FIN

Euro-Münze <-, -n> SUBST f FIN

Euro-Schein <-(e)s, -e> SUBST m FIN

Euro-Währung <-> SUBST f

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文