Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „zur“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

zur ΣΎΝΘΕΤΟ

zur → zu der, → zu

Βλέπε και: zu

I . zu [tsuː] ΠΡΌΘ +Dat

4. zu veraltet (bei Ortsangaben):

6. zu (bei Zeitangaben):

13. zu fam (für):

c'est pour quoi ça ? fam

II . zu [tsuː] ΕΠΊΡ

2. zu (geschlossen):

Tür zu!

3. zu sl (betrunken):

être raide fam

4. zu (bei Orts-, Richtungsangaben):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文