Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „wechselt“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

I . wechseln [ˈvɛksəln] ΡΉΜΑ trans +haben

2. wechseln (austauschen):

II . wechseln [ˈvɛksəln] ΡΉΜΑ intr

1. wechseln +haben:

2. wechseln +haben (eine neue Stelle antreten):

4. wechseln +haben (sich ändern) Wetter:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文