Γερμανικά » Γαλλικά

vergisstRR, vergißtALT ΡΉΜΑ

vergisst 3. Pers Präs von vergessen

Βλέπε και: vergessen

I . vergessen <vergisst, vergaß, vergessen> [fɛɐˈgɛsən] ΡΉΜΑ trans

Ιδιώματα:

II . vergessen <vergisst, vergaß, vergessen> [fɛɐˈgɛsən] ΡΉΜΑ αυτο

I . vergessen <vergisst, vergaß, vergessen> [fɛɐˈgɛsən] ΡΉΜΑ trans

Ιδιώματα:

II . vergessen <vergisst, vergaß, vergessen> [fɛɐˈgɛsən] ΡΉΜΑ αυτο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文