Γερμανικά » Γαλλικά

ns

ns συντομογραφία: Nanosekunde

ns
ns f

Βλέπε και: Nanosekunde

Nanosekunde ΟΥΣ f

NS-Regime [ɛnˈʔɛs-] ΟΥΣ nt

NS-Soldat ΟΥΣ m

NS-Verbrechen ΟΥΣ nt

NS-Verbrecher(in) ΟΥΣ m(f)

NS-Vergangenheit ΟΥΣ f

NS-Zeit ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文