Γερμανικά » Γαλλικά

I . jenseits [ˈjeːnzaɪts] ΠΡΌΘ +Gen

II . jenseits [ˈjeːnzaɪts] ΕΠΊΡ

Jenseits <-; kein Pl.> ΟΥΣ nt

Ιδιώματα:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文