Γερμανικά » Γαλλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: nature , Maure και Feature

nature [natyːɐ] ΕΠΊΘ GASTR

Feature <-s, -s> [ˈfiːtʃɐ] ΟΥΣ nt

Maure (Maurin) <-n, -n> [ˈmaʊrə] ΟΥΣ m (f)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文