Γερμανικά » Γαλλικά

entweder [ˈɛntveːdɐ] ΣΎΝΔΕΣ

entweder ..., oder ...
ou [bien] ..., ou [bien] ...

Ιδιώματα:

Entweder-oderRR <-, -> ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文