Γερμανικά » Γαλλικά

II . bewegen*1 ΡΉΜΑ αυτο

1. bewegen:

2. bewegen (sich beeilen):

nun beweg dich mal! fam
bouge-toi ! fam

4. bewegen (rotieren):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文