Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „aufs“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

aufs [aʊfs] ΣΎΝΘΕΤΟ auf das

1. aufs fam → auf

Βλέπε και: auf

II . auf [aʊf] ΠΡΌΘ +Akk

9. auf (in Trinksprüchen):

à la tienne !
à notre projet !

III . auf [aʊf] ΕΠΊΡ

2. auf fam (setz/setzt auf):

4. auf fam (aufgestanden):

IV . auf [aʊf] ΣΎΝΔΕΣ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文