Γερμανικά » Γαλλικά

Wein <-[e]s, -e> [vaɪn] ΟΥΣ m

2. Wein kein Pl. (Weinrebe):

vigne f

3. Wein kein Pl. (Weintrauben):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文