Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Takt“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Takt <-[e]s, -e> [takt] ΟΥΣ m

2. Takt kein Pl. (Feingefühl):

tact m

3. Takt KFZ-TECH:

temps m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文