Γερμανικά » Γαλλικά

Stich <-[e]s, -e> [ʃtɪç] ΟΥΣ m

1. Stich (Insektenstich):

2. Stich (Stichverletzung):

4. Stich (Nähstich):

point m

5. Stich (Farbnuance):

6. Stich (Radierung):

7. Stich KARTEN:

pli m

I . stechen <sticht, stach, gestochen> [ˈʃtɛçən] ΡΉΜΑ intr

1. stechen Insekt, Kaktus, Dornen:

2. stechen (hineinstechen):

4. stechen KARTEN:

II . stechen <sticht, stach, gestochen> [ˈʃtɛçən] ΡΉΜΑ trans

3. stechen KARTEN:

4. stechen (gravieren):

III . stechen <sticht, stach, gestochen> [ˈʃtɛçən] ΡΉΜΑ αυτο

IV . stechen <sticht, stach, gestochen> [ˈʃtɛçən] ΡΉΜΑ intr impers

Stechen <-s, -> ΟΥΣ nt

1. Stechen SPORT:

2. Stechen (Schmerz):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文