Γερμανικά » Γαλλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: meereskundlich , Meeresflora , Meerestier , Meeresboden , Meeresbiologe και Meeresbiologie

meereskundlich ΕΠΊΘ

Meeresboden ΟΥΣ m kein Pl.

Meerestier ΟΥΣ nt

Meeresflora ΟΥΣ f

Meeresbiologe (-biologin) ΟΥΣ m (f)

Meeresbiologe (-biologin)

Meeresbiologie ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文