Γερμανικά » Γαλλικά

Fehler <-s, -> [ˈfeːlɐ] ΟΥΣ m

2. Fehler (schlechte Eigenschaft):

3. Fehler (Herstellungsfehler):

vice m

Hardware-Fehler ΟΥΣ m INFORM

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文