Γερμανικά » Γαλλικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: Karneval , Caravan και Haarnadel

Karneval <-s, -e [o. -s]> [ˈkarnəval] ΟΥΣ m

Caravan <-s, -s> [ˈka(ː)ravaːn, karaˈvaːn] ΟΥΣ m (Wohnwagen)

Haarnadel ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文